DeklinatorSDK


Je sada nástrojů obsahující:

  • přehlednou dokumentaci obsahující popis funcí a jejich parametrů.
  • knihovnu pro příslušnou platformu ( Win32, Linux atd. )
  • funkce pro identifikaci pohlaví osob podle jména, příjmení nebo obojího
  • funkce pro automatické skloňování jména, příjmení a titulů ve všech pádech
  • funkce pro generování oslovení respektující akademické tituly
  • technickou podporu při integraci

Integrace je opravdu jednoduchá. Samotný nástroj nemá žádné další nároky na prostředí, jako jsou databázové systémy, API operačních systémů atd. DeklinatorSDK je přímo navržen tak, aby mohl být integrován i do multithreadových aplikací.


kontakt