Používáme DEKLINATOR pod Microsoft Excelem
  Používání DEKLINATORu v Microsoft Exceluu je velmi jednoduché a měl by ho zvládnout i běžný uživatel PC.

  Zde je pohled

  DEKLINATOR má připraveno prostředí pro skloňování jmen uložených ve sloupcích Sešitů. Otevřete soubor ve kterém jsou uložena jména.
 • Otevřete soubor deklinator.xls. Spusťte makro deklinatorA.
 • Otevře se okno frmDeklinator
 • V poli Workbook vyberte soubor se kterým budete pracovat. Je-li otevřen, bude v seznamu. např. book1.xls
 • V poli Sheet vyberte sešit se kterým budete pracovat. např. Sešit1
 • Do pole jméno napište jméno názvu sloupce kde se nachází jména např. A (může být prázdná)
 • Do pole příjmení napište jméno názvu sloupce kde se nachází příjmení lidí např. B
 • Do pole pohlaví napište jméno názvu sloupce kde se nachází pohlaví lidí např. C. 0 a "Z" jsou vyhrazena pro ženy. 1 a "M" jsou vyhrazena pro muže.
 • Do pole výsledek příjmení napište jméno sloupce kam se má uložit pátý pád např. D
 • Do pole výsledek pohlaví napište jméno sloupce kam se má uložit výsledek detekce pohlaví např. E
 • Stiskněte tlačítko Spusť Deklinator