Přijímací test pro kontrolory

Test - skloňujte, pokud je více variant - uveďte je:

1. Charlie Chaplin
2. Dubak 
3. Michal 
4. Machek
5. Vepřek 
6. Kudel
7. Winter
8. Foster
9. Pierre
10. White

11. Tomáš 
12. Nitzsch
13. Adamec
14. Kadlec  
15. Švec
16. Aleš
17. Vrabec 
18. Budge 
19. Hemingway 
20. Bleibtreu

21. Maurice 
22. Larusse 
23. Moravia
24. Szabó
25. Rousseau
26. Pelše
27. Lie
28. Merimée
29. Valéry
30. Attlee

31. Savu
32. Balý
33. Bělyj
34. Šetrých
35. Smith
36. Heath