Používáme DEKLINATOR pod Linuxem

  Při návrhu používání v Linuxu jsme vycházeli se základní filozofie příkazů v prostředí UNIX. DEKLINATOR lze volat z příkazové řádky.

Použití:

deklinator [-g|-d|-o] [-jjmeno] [-pprijmeni] [-spohlavi] [-ttitul] [-ztitulzajmenem]

 • -g výstupem na standardní výstup je pohlaví (M nebo Z).
 • -d výstupem na standardní výstup je vyskloňované jméno.
 • -o výstupem na standardní výstup je oslovení
 • -jjmeno pomocí tohoto přepínače můžete zadat jmeno
 • -pprijmeni pomocí tohoto přepínače můžete zadat příjmení
 • -spohlavi pomocí tohoto přepínače můžete zadat pohlaví (vypne se tím automatická detekce)
Příklady:
  deklinator -o -jIvan -pNovák -sM -tRNDr -zCSc

  deklinator -d -jPetr -pNovák
  lze také zapsat jako:
  deklinator -d -jPetr -pNovák -s`deklinator -g -jPetr -pNovák`