Používáme DEKLINATOR pod Microsoft Wordem
  Používání DEKLINATORu v Microsoft Wordu je velmi jednoduché a měl by ho zvládnout i běžný uživatel PC.

  DEKLINATOR je nástroj který lze jednoduše integrovat do Microsoft Wordu. Základní myšlenka integrace do Microsoft Wordu je, že není v žádném případě třeba měnit jakkoliv strukturu databáze. Generování může proběhnout až na úrovni Wordu.

Použití:
 • V menu "Soubor" nebo "File" vyberete položku "Nový" nebo "New". V okně kde se Vám nabízí šablony vyberete šablonu deklinatoru a poklepete na ni myší. Tím se Vám otevře nový soubor, který obsahuje makra DEKLINATORu.
 • Napište dopis.
 • V dopisu najděte místa kam chcete vložit oslovení. Na místa vložte značku #DeklinatorAO # a doplňte pád.
 • V dopisu najděte místa kde chcete vložit varianty pro muže a kde pro ženy. Na místa doplňte značku #DeklinatorAS # a doplňte jednotlivé varianty.
 • V dopisu najděte místa kde chcete skloňovat jméno. Na místa doplňte značku #DeklinatorAD # a doplňte pád ve kterém má jméno být.
 • Na místa kde mají být jména, přájmení a ostatní, doplňte slučovací pole, kam se při spuštění hromadné korespondence doplní položky z databáze.
 • Spusťte nástroj hromadné korespondence a vygenerujte dopisy do nového dokumentu. Potom susťte makro "deklinator".
 • Hotovo.
Jednotlivé kroky obrazem: Referenční příručka:
  DeklinatorAO název značky
  # tento znak (mřížka) označuje začátek a konec značky
  <jmeno> takto jsou značeny parametry a jsou oddělovány čárkou
Používané značky:
  #DeklinatorAO <predTitul>,<jmeno>,<prijmeni>,<zaTitul># vloží oslovení
  #DeklinatorAS <jmeno>,<prijmeni>,<muzska varianta>,<zenska varianta># umožní psát varianty pro muže a ženy
  #DeklinatorAD <jmeno>,<prijmeni># vyskloňuje jméno