Co je to DEKLINATOR ?

DEKLINATOR pomůže zkvalitnit hromadné oslovování Vašich klientů. Pro vyžití tohoto sofistikovaného produktu Vám přitom stačí i běžný textový editor, jako např. Microsoft Word. Může být i integrován přímo do Vašich produktů.

DEKLINATOR Vám umožní jedním dopisem individuálně oslovit všechny Vaše klienty, bez ohledu na jejich počet. Hlavními přínosy, které DEKLINATOR odlišují od běžných prostředků pro hromadnou korespondenci, jsou:

  • schopnost vložit do dopisu oslovení v gramaticky správném tvaru, která DEKLINATOR tvoří automaticky (např. Vážený pane Nováku),
  • možnost přizpůsobit znění dopisu pohlaví adresáta (např. minulý měsíc jste obdržel vs. minulý měsíc jste obdržela),
  • v oslovení umí DEKLINATOR zohlednit veškeré akademické tituly používané v České Republice (např. Vážená paní inženýrko),
  • DEKLINATOR umožňuje korektně skloňovat jména osob včetně titulů ve všech pádech a tyto tvary vkládat do textu dopisu.

To znamená, že Vám DEKLINATOR pomůže vyvarovat se dopisů začínajících neosobně, tzn. „Vážený kliente, Vážený/á pane/paní,“ atd. Nehledě na počet Vašich klientů je můžete oslovit jednotlivě, tak jak byste si to mohli dovolit pouze v případě jejich omezeného počtu.

V základní verzi umožňuje software DEKLINATOR spolupráci s produktem Microsoft Word, lze jej však upravit i pro spolupráci s jakýmkoli jiným textovým editorem, databází či informačním systémem. Software DEKLINATOR pracuje v systému Microsoft Windows, ale je možné jej přizpůsobit i pro fungování v systémech UNIX, Linux, OS/2 a dalších.

Software DEKLINATOR lze využít při:
  • Hromadných marketingových akcích
  • Běžné písemné komunikaci s klienty
  • Automatickém generování odpovědí.

Práce se softwarem DEKLINATOR je velmi snadná a srozumitelná i pro běžného počítačového uživatele. Stačí pouze otevřít připravenou šablonu v Microsoft Wordu určenou pro psaní dopisů hromadné korespondence. Poté napsat text vlastního dopisu a specifikovat požadavky pro software DEKLINATOR. Následuje spuštění nástroje hromadné korespondence, pomocí kterého se vygenerují stránky dopisů do nového dokumentu a spuštěním makra se již zvolí správné varianty pro muže a ženy, vyskloňují označená jména a doplní oslovení podle pohlaví a uvedeného titulu. Pak už pouze stačí hotové dokumenty tisknout či odesílat elektronickou poštou.

Testování softwaru DEKLINATOR byla věnována maximální pozornost. Tento software byl testován na několika milionech jmen.